Főoldal/Online hírfolyam/Ismét Esztergom ügyeit tárgyalják a képviselők
Online hírfolyam
Ismét Esztergom ügyeit tárgyalják a képviselők
2017. márc. 20. / 11:53
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2017. március 23-án (csütörtökön) 14 órakor a Városháza nagytermében tartja.

A következő napirendi pontokat tárgyalják:

 

Napirend előtt: Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés átadása

 

1. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2016-ban igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2. Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról szóló döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3. Beszámoló Esztergom Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. Helyi járatok menetrendi módosítása. Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4. 2016 évben jóváhagyott, Gördülő fejlesztési terv módosító javaslatának jóváhagyása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5. Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7. Közterületek elnevezése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8. A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9. Döntés TOP-1.1.2-16 – Inkubátorházak fejlesztése pályázat megvalósítás helyszínéről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10. Döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázati kiírásra Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11. Döntés a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat mellékleteinek módosításáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12. Döntés a TDM-mel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Művelődés Háza Esztergom NKft.-vel Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15. Döntés a Bástya Áruházra vonatkozó bérleti szerződések megkötéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között, a Széchenyi térre vonatozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17. Javaslat Esztergom Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 38//2003.(VIII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18. Döntés a Strigonium Zrt. és leányvállalatai egyes gazdasági ügyleteinek kötelező jogi és pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó 181/2015 (III.19) öh. határozat felülvizsgálatáról Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

19. Döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel - kastély felújítása érdekében létrehozandó egyesület megalapításáról és a kapcsolódó alapító okiratról, alapszabályról, szerződésekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20. Döntés szóbeli kötelezettségvállalások alapján létrejött szerződések jogi helyzetének rendezéséről (a Strabag Általános Építő Kft, valamint a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszonyok rendezése) Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21. Döntés az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan újbóli pályázati kiírásáról vagy bérbeadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22. A 64/2017. (II.2.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása (közművelődési megállapodás), és döntés az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány helyiségbérleti kérelméről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23. Elvi szándéknyilatkozat a 15573 hrsz.-ú, természetben Klapka György tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24. A 17350/A/3 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 21. szám alatt található ingatlan bérleti szerződése kapcsán szerződő fél módosításának elfogadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola részére Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26. Döntés az Esztergom területén készülő IMCS beruházás kapcsán a 18159/11 helyrajzi számú ingatlanon feltárt templomrom területének tulajdonlásával és bemutatásával kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27. Az Eurohíd Alapítvány Esztergom belterület, 16317 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Pázmány Péter utca 6. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28. Döntés az Esztergom, Pázmány Péter utca 4. szám és 16318 hrsz. ingatlan cseréjével kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29. Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda és az Esztergomi Bánomi Óvoda intézmények intézményvezetői megbízása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30. A védőnőkkel kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31. Döntés Szarka Györgyné Esztergom Bajcsy-Zs. Út 21. 1/13. szám alatti bérlő szerződésével kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32. Döntés Horváth Hajnalka és Lakatos Péter az Esztergom Kossuth L. u 38./B. fszt. 1.-es számú ingatlan bérlőjének kérelmével kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal