hírdetés
Főoldal/Online hírfolyam/Rendes testületit tartanak a képviselők
Online hírfolyam
Rendes testületit tartanak a képviselők
2017. máj. 19. / 15:48
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. május 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Városháza nagytermében tartja.

A következő napirendi pontokat tárgyalják:

 

1. Eseti Bizottság létszámának bővítése Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Rendőrkapitányság közötti együttműködés kialakítására a közterületek felügyelet vonatkozásában Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2. Beszámoló az Esztergom Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3. Beszámoló az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4. A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5. Az Aprófalva Bölcsőde 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6. A HID Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7. Döntés az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda átszervezéséről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról szóló döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9. Döntés az alapítványok támogatási kérelmével kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10. Döntés a Szent István Fürdőszálló állagmegóvásáról és végleges hasznosítási lehetőségéről Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke

 

11. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12. Döntés az Esztergom Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési és beszerzési szabályzatának és a Zöld-Út Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.-vel kötendő in-house szerződések elfogadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13. „MLSZ Országos Pályaépítési Program” – pályázat beadása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14. Helyi közösségi közlekedés költségvetési támogatásának igénylése Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15. Hozzájárulás Esztergom, 0701/7 és 0703 helyrajzi számú utakban tervezett ivóvízvezeték létesítéséhez Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16. Hozzájárulás Esztergom, Magyary László utca 4. és Magyary László utca 6. ingatlanok vízvezeték létesítéséhez Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17. Az Ipari Parki ingatlanok fajlagos m2 árának felülvizsgálata Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18. Döntés az Esztergom Ipari Park területén található 18174/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19. A 17413 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Széchenyi tér 20. sz. alatt található ingatlan térítésmentes használatba adása Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20. Döntés a 15573 hrsz.-ú, természetben Klapka György tér 4. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21. Az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan újbóli pályázati kiírásának eredményhirdetése és döntés a Kórházpince bérbeadásáról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójának elfogadása I. Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23. Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójának elfogadása II. Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24. Döntés megbízási szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25. Az Esztergom c. újság kiadói jogával és az esztergom.hu honlappal kapcsolatos döntés Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26. Az Esztergomi Belvárosi Óvoda és az Esztergomi Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői állásaira kiírt pályázat elbírálása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27. Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért” kitüntetés adományozása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

28. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30. Döntés az Eszköz Kft. ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának megválasztásáról ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31. Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány Alapító Okirat módosítása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal